Cuộc đời thật lắm nỗi gian nan

Hàng đêm và hàng đêm, mọi sáng và mọi sáng. Dù đi ngủ hay thức giấc lúc nào mình cũng ôm những hoài bão với mơ ước lớn lao.

Thế mà bây giờ, tối nay, niềm mơ ước lớn nhất ấy trở nên nhỏ nhoi lạ lùng: làm sao lựa được tư thế nào ngủ cho ban đêm khỏi thao thức… :((

Tất cả, tất cả chỉ vì cú xòe ban chiều, lúc hoàng hôn, ôi quả xòe tai vạ…

Continue reading “Cuộc đời thật lắm nỗi gian nan”