Sức mạnh của điều nhỏ bé (1)

Khi một tai nạn xảy ra và làm ai đó phải chết. Con người không may mắn ấy, có thể trước đó đã đồng ý hiến xác của mình để cứu người. Nếu đúng vậy thì ở một khía cạnh nào đó, cái chết của anh ta lại cứu mạng cả nửa tá người đang mòn mỏi đợi chờ được thay mới bộ phận cơ thể để tiếp tục được sống. Tôi có một người bác gái phải chạy thận nhân tạo gần 15 năm nay. Dừng quá trình này lại bác sẽ không sống tiếp nổi, nếu có một quả thận mới từ người khác, bác sẽ thoát khỏi bệnh viện và sống bình thường. Có một thứ như quả thận đó tồn tại và giá của nó tầm một căn nhà, bác sẽ mua được, nhưng bác đã chờ 15 năm – 1/4 cuộc đời.